Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” odbyła się online 21 maja 2021 roku. W wydarzeniu wzięło udział około 35 uczestników reprezentujących 19 jednostek naukowych.

Problematyka konferencji została poświęcona ochronie środowiska oraz jej roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie. Wykłady wprowadzające w tematykę konferencji wygłosili:

dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Wpływu hałasu komunikacyjnego na ptaki

dr inż. Agnieszka Żelazna – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

Tytuł wystąpienia: Ekologiczne aspekty funkcjonowania systemów energetyki słonecznej

Celem wydarzenia była naukowa, merytoryczna dyskusja oraz stworzenie forum wymiany myśli między uczestnikami. Konferencja bez wątpienia spełniła swój cel, stała się dla uczestników źródłem wzbogacenia wiedzy oraz podniesienia kompetencji.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Anna Walkiewicz, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN

dr inż. Agnieszka Żelazna, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika LubelskaOrganizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Patronat Medialny:

Energetyka.Miesięcznik www.elektroenergetyka.pl
TV STUDENT
Biotechnologia.pl
https://www.teraz-srodowisko.pl/