Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” odbyła się w formie hybrydowej 12 maja 2022 roku. Wydarzenie było inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

W tematykę Konferencji wprowadziły nas wystąpienia Gości Honorowych: prof. dr. hab. inż. Marka Kowalczuka (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN) oraz dr hab. inż. Agnieszki Pilarskiej, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Uczestnicy mieli możliwość wygłoszenia swoich prac w postaci wystąpień ustnych, a także wysłuchać wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

Goście Honorowi:

prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Tytuł wystąpienia: Materiały polimerowe a ochrona środowiska – aktualna sytuacja i dokąd zmierzamy

dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tytuł wystąpienia: Immobilizacja komórek bakterii na naturalnych i syntetycznych nośnikach w procesie fermentacji beztlenowej

Komitet Naukowy:

• prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

• dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

• dr Magdalena Czemierska, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

• dr Łukasz Franczak, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

• dr inż. Krzysztof Klejnowski, Zakład Ochrony Powietrza, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

• dr inż. Robert Oleniacz, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.