Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy

17 maja 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 66 osób reprezentujących 28 jednostek naukowych z całej Polski. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele portali internetowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Marka Kucharczyka, prof. UMCS (Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: „Przyrodnicze skutki inwazji biologicznych”.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia Gości Honorowych z projektu „Czas na czyste powietrze”:
• prof. dr hab. Janusz Milanowski
Temat wystąpienia: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz choroby nowotworowe
• dr n. med. Jarosław Szponar
Temat wystąpienia: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi
• Andrzej Filipowicz
Temat wystąpienia: Działania Lubelskiego Alarmu Smogowego w celu poprawy jakości powietrza
• Paweł Bakiera, Robert Gogola
Temat wystąpienia: Przetwarzanie termiczne odpadów
• Mirosław Tarkowski
Temat wystąpienia: Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Świdniku
• red. dr Anna Koprowicz
Temat wystąpienia: Czas na czyste powietrze – prezentacja założeń projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Warsztaty edukacyjne dotyczące badania jakości powietrza w Lublinie
Następnie odbyły się wystąpienia prelegentów. W gronie specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin nauki dyskutowaliśmy nad identyfikacją, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami w ochronie środowiska. Konferencja była okazją do wymiany poglądów i wiedzy na temat nowych możliwości zarówno w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska. Dyskusja dotyczyła również edukacji społeczeństwa, aspektów sprawnych oraz idei zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy konferencji mieli możliwość prezentacji wyników badań własnych w postaci wystąpień ustnych oraz posterów naukowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• dr hab. Marek Kucharczyk, prof. nadzw. UMCS, Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr hab. Marcin Polak, prof. UMCS, Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• dr Monika Jach, Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Anna Pytlak, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologi, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Ewa Sajnaga, Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• dr Jarosław Wiącek, Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy teraz-srodowisko.pl,
• Portal internetowy sozosfera.pl.