Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” była zaplanowana na 15 maja 2020 roku, jednak ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju została przełożona na 4 września 2020 roku. Konferencja odbyła się w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa zdalnego (online). W Konferencji wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Adrianny Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ (Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki) pt. „Biotechnologie ekologiczne jako innowacyjne metody ochrony środowiska”. Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia uczestników, którzy przedstawili swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. W gronie specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin nauki dyskutowaliśmy nad identyfikacją, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami w ochronie środowiska.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr Łukasz Franczak, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Kuźniar, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Anna Pytlak, Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
dr hab. inż. Grażyna Żukowska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Patronat Medialny:

Portal internetowy teraz-srodowisko.pl,
TV Student.